1. PODATKI O NASTANKU NEZGODE

– natančen opis škodnega dogodka z opisom neposrednega vzroka za poškodbo in natančnim opisom lokacije (ulica, cesta, hišna št, bližina stavb ipd)
– v kolikor je bil dogodek prijavljen policiji pridobite policijski zapisnik ali zaznamek o dogodku podatek o tem katero podjetje je pristojno za urejanje površine na kateri ste padli (po potrebi bomo ta podatek pridobili tudi sami)
– fotografije kraja škodnega dogodka – digitalne ali >navadne< (v 4 izvodih) - podatki o pričah (ime, priimek, prebivališče) ter njihove izjave 2. PODATKI O UTRPELIH TELESNIH POŠKODABAH IN POSLEDICAH:

Za vse poškodbe morate dostaviti KOMPLETNO zdravstveno dokumentacijo:

– vse izvide od vseh specialističnih pregledov,
– fizioterapevtske kartončke – originalne in v 2 fotokopijah,
– zdravniško potrdilo o končanem zdravljenju z označenim trajanjem bolniškega staleža oz. nesposobnosti za delo, (zdravniško potrdilo dobite pri vašem osebnem zdravniku)
– fotokopijo ambulantnega kartona ali izpis osebnega zdravnika o tem, kolikokrat ste bili pri njemu na kontrolah
– vso drugo zdravstveno dokumentacijo, ki ste jo dobili v zvezi s to nesrečo.

Napišite natančno izjavo o tem, kdaj in ob kakšnih prilikah se vam pojavljajo še bolečine v poškodovanih delih telesa (pri kakšnih opravilih na delu, pri delu doma, pri rekreativnih dejavnostih, slabo vreme).

Opišite vse neugodnosti, ki ste jih prestali v času zdravljenja – nošnja ovratnice za vrat, nošnja mavca, uporaba bergel, ležanje v bolnici, fizioterapija, jemanje tablet proti bolečinam, pregledi pri zdravniku.

Natančno opišite trajne posledice, ki jih imate zaradi te nesreče (manjša moč v rokah, omejena gibljivost vratu, rok, nog, glavoboli, brazgotine, slabši vid, živčnost, slabša koncentracija, razdražljivost.), natančno opišite katerih opravil sedaj zaradi tega ne morete več početi, npr.: športno rekreativne dejavnosti, razni hobiji, dela
doma, delo v službi.

Če ste se s kakšnim športom ukvarjali aktivno, predložite potrdilo kluba o tem da ste bili član.

Opišite tudi opravila, ki jih sicer še lahko počnete, jih pa počnete veliko težje (vožnja z avtom, gospodinjska opravila ..).

3. PODATKI O UTRPELI PREMOŽENJSKI ŠKODI:

– izjava o POTNIH STROŠKIH V ZVEZI Z ZDRAVLJENJEM

To izjavo lahko napišete na roko, vendar čitljivo. Opisati morate, kam in zakaj vse ste se vozili in koliko km predstavlja posamezna relacija, na koncu pa sešteti vse km. Izjava mora imeti podpis in datum.

– izjava o UNIČENIH OBLAČILIH

Če ste imeli v nesreči uničena oblačila, napišite izjavo o tem. V izjavi je potrebno natančno opredeliti katera oblačila (bunda, hlače, srajca, barva, znamka, starost oblači,) in kako so bila uničena; ter koliko so bila ta oblačila ob nesreči vredna. Potem morate vse skupaj sešteti. Če imate še račune o nakupu teh oblačil, jih priložite. Izjava mora imeti podpis in datum. (Uničena oblačila hranite doma, če jih bo potrebno predložiti na vpogled zavarovalnici). Če ste v nesreči imeli uničene še kakšne druge stvari in predmete, napišite izjavo tudi o tem. Po možnosti priložite račune ali predračune za uničene stvari.

– potrdilo o IZPADU NA OSEBNEM DOHODKU:

Delodajalec (računovodstvo) naj vam napiše potrdilo v višini prikrajšanja na osebnem dohodku v NETO znesku, za čas bolniškega staleža.