Zavarovalnine in invalidnine iz nezgodnega zavarovanja

Za uveljavljanje zavarovalnine in invalidnine iz nezgodnega zavarovanja potrebujete sledečo dokumentacijo:

– fotokopije poškodbenih listov iz urgence oz. travmatoloških ambulant

– fotokopijo izvidov specialistov (fiziater, ortoped, travmatolog, nevrolog.itd.)

– fotokopijo kartončka opravljenih fizikalnih terapij

– fototokopijo potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja in fotokopijo
ambulantnega kartona

– fotokopije bolniških listov oz. mnenja ZZZS

– original zavarovalno polico nezgodnega zavarovanja in veljavne splošne pogoje
za nezgodno zavarovanje