1. PODATKI O ŽRTVI KAZNIVEGA DEJANJA:

– osebno ime;
– EMŠO
– kraj rojstva;
– stalno prebivališče;
– državljanstvo.

2. ŠKODNI DOGODEK:

– opis dejanja,
– opis posledic dejanja,

3. ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

Potrebujemo originalne izvode vseh izvidov iz bolnišnice, specialističnih pregledov, napotnic, fotokopijo ambulantnega kartona, zdravniško potrdilo, bolniške liste)

4. POTRDILO O DRŽAVLJANSTVU (dobite ga na upravni enoti)

5. POTRDILO POLICIJE O ZAZNAVI KAZNIVEGA DEJANJA

6. VSE RAČUNE V ZVEZI Z ZDRAVLJENJEM