Izvensodne izterjave

Z našo ponudbo vas želimo obvestiti o možnostih preprečevanja proti zamudah pri plačilih. Zato vas želimo seznaniti z novo Evropsko direktivo in zagotoviti najboljšo prakso za pomoč malim, srednjim in velikim podjetjem pri zagotavljanju takojšnih plačil in likvidnostih podjetji. Zato so države članice sprejele 16. februarja 2013 direktivo o boju proti zamudam pri plačilih. Vse države članic so morale prenesti direktivo v Nacionalno pravo najkasneje do 16. marca 2013. Slovenija je to direktivo uredila z razglasitvijo zakona o preprečevanju zamud pri plačilih z dnem 18. julija 2013 (ZpreZP-1).

Ta zakon je lahko za vas zelo pomemben; če vam naročnik ne poravna pravočasno svojih terjatev od zapadlosti (v 30ih za javne organe in 60ih dneh za podjetja,) je dolžnik dolžan poravnati zakonske zamudne obresti in tudi poravnati vse dodatne stroške izterjave, kateri so nastali.

UČINKOVITOST IZTERJAVE ZUNANJEGA IZVAJALCA

PREDNOSTI našega postopka:
 • tehnološka podpora nam zagotavlja izredno učinkovitost izterjave
 • prilagajanje upniku in njegovemu poslovnemu proces
 • postopke prilagodimo zahtevam naročnika in posebnostim njegove dejavnosti
 • velik psihološki učinek na dolžnika
 • etični kodeks
 • večja strokovnost in hitrost postopkov
 • prilagajamo rešitve vsakemu posamezniku
 • z našim pravilnim komunikacijskim pristopom je dolžnik
 • konstantno opozarjan na vašo terjatev
 • dolžnik kmalu spozna, da je čimprejšnje poplačilo terjatev tudi v njegovo korist
 • ker gre za mediacijo, je postopek izvensodne izterjave
 • primeren tudi za dolžnike, s katerimi želite ohraniti dober poslovni odnos
 • ni fiksnih stroškov izterjave
 • nižji stroški izterjave za naročnika
 • celovita rešitev izterjave (predsodna in sodna izterjava)

POSTOPEK IZVENSODNE IZTERJAVE ZAJEMA SLEDEČE STORITVE

 • postopek temelji na osnovi pošiljanja pozivov, telefonskih klicov
 • v samem postopku pridobivamo informacije o dolžnikov iz javno dostopnih baz
 • možnost dogovora z dolžnikom o obročnem odplačevanju (po predhodnem dogovoru z naročnikom)

Podjetje STUDIO DIRECTA d.o.o. dela v vašem imenu za vaš račun ali v vašem imenu na naš račun (po predhodnem dogovoru z naročnikom). Plačilo strank se torej vrši na transakcijski račun vašega podjetja ali našega podjetja. Po grobi oceni naj bi izterjava do zadnjega ukrepa oziroma predaje stranke v izvršbo trajala cca. 90 dni, razen na zahtevo naročnika se postopek lahko tudi skrajša.

POGOJI SODELOVANJA

 • ime in priimek stranke
 • naziv stranke fizične in pravne (d.o.o. in s.p.)
 • točen naslov
 • telefonsko številko
 • dolgovani znesek (razčlenjen: glavnica, zamudne obresti do dneva predaje, stroški vaših opominov)
 • davčna številka (d.o.o. in s.p.)
– Velika prednost je avtomatski vstop v bazo podatkov, kar pomeni, da lahko naročniki po pooblastilu izvajalca (dobi se koda za vstop ) vpogleda-jo v bazo svojih dolžnikov, kar pomeni, da lahko spremljajo kaj se z njihovimi dolžniki dogaja oziroma kako daleč je sam potek izterjave.

ETIČNA NAČELA NAŠEGA PODJETJA

– sistem našega podjetja je v SKLADU S SLOVENSKO ZAKONODAJO
– upoštevamo upnikove in dolžnikove pravice
– vsi podatki so tajni v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

ZAKAJ STUDIO DIRECTA?

 • provizija temelji izključno na osnovi realizacije izterjave
 • visoka stopnja izterjave
 • preizkušen informacijski proces izvajanja izterjave
 • prihranimo dodatno, delo, čas in strošek naročniku
 • zagotavljamo zaupnost pridobljenih podatkov
Upamo, da smo vam dovolj približali sistem našega dela. Zagotavljamo vam, da smo sistem preizkusili in uspeli nam in podjetjem za katera delamo dokazati, da se s pravim pristopom in voljo da narediti to, kar je prej veljalo za nemogoče.

POTREBUJETE NAŠO POMOČ?

POŠLJITE NAM POVPRAŠEVANJE